Kultur:

Genom att anordna olika project och evenemang försöker vi här att skapa samförstånd och uppskattning mellan olika kulturer. I tider som dessa anser vi att det är viktigt att visa och på så vis förklara olika kulturer för de som har frågor och funderingar för att på så vis kunna visa att ett samhälle med många olika kulturer inte är ett hinder för framsteg utan snarare tvärtom.

Exempel på evenemang och projekt: Marknad med mat ifrån olika kulturer, Språk och Kulturfestivaler.