Läs stund:

 

 

 

Syfte med detta projekt är att hjälpa medlemsorganisationer och dess medlemmar att öka lusten till att läsa och lära sig nya synvinklar av livet genom böcker. Vi hjälper även ungdomar i våra organisationer att nå högre resultat både i livet i skolan via bokläsningsträffar.