Jag älskar min stad.

Under denna flik kan ni se vad vi gör för att lära känna vår fina stad. Våra föreningar som har olika målgrupper bidrar med intressanta aktiviteter och tävlingar för att skapa ett intresse för att lära känna Sveriges näststörsta stad Göteborg.

Vi vet att alla Göteborgare kan bidra med något positivt till staden och dess medborgare. Likaså vet vi tyvärr att det finns många fördomar och för att motverka dessa fördomar arbetar vi aktivt för att integrera ungdomar från olika delar av staden men också de som har olika etniska och kulturella bakgrunder. Ju mer man känner för sitt hem desto mindre blir risken att man skadar den.

Vi vill att både unga och vuxna ska känna en gemenskap i och med att vi lever i samma stad och vi älskar Göteborg!

-Inom detta projekt anordnar vi olika former av aktiviteter så som Fototävlingen Mitt Vackra Göteborg där vi vill att de som skickar in sina bidrag skall visa sinn egen syn på staden göteborg via sina foton.

-Vi besöker även med våra medlemmar olika delar av staden för att lära känna den bättre för att på så vis uppskatta den mer.