Vad tycker du om … ?

Här försöker vi samla Göteborgs befolknings syn på aktuella händelser i Sverige genom intervjuer på gatan, besök på arbets platser etc.