Föreningen Selma firade Internationella kvinnodagen

Föreningen Selma arrangerade i ett led av att sammanföra människor med olika bakgrunder, ett firande i ära för Internationella dagen på Emigranternas Hus. Lokalen fylldes av ett 40-tals gäster vid 17-snåret. Under kvällen belystes kvinnans avgörande roll i dagens samhälle. Kvällen inleddes med levande musik, och efterföljdes av presentation av Föreningen.

Ebru Shayegh som ledde kvällens program presenterade Föreningens syn på jämställdhet, kvinnan och dess roll i samhället, nämligen att män och kvinnor är jämställda, alltså lika i egenskap av människa, dock att de inte är jämställda själsligen eller kroppsligen, utan är varandra olika. Vidare att istället för att utgå från jämställdhetsidealet och sträva efter jämställdhet i alla avseenden till vilket pris som helst, att utgå från deras kompletterande egenskaper. Hon betonade även vikten av bildade och framgångsrika kvinnor; att en bildad och framgångsrik kvinna betyder ett bildat och framgångsrikt samhälle, då kvinnan uppfostrar en hel generation, alltså lägger grunden till en bra framtid med tanke på att hon finns inom alla områden. Efter Ebru’s tal fick fem framgångsrika kvinnor stiga fram och berätta om sig själva och sin resa genom åren; vilka områden de verkar inom, vilka och vad som har inspirerat dem, deras drivkraft och stöd, och vad de anser sig själva bidra med till samhället osv.

Först ut var Susanna Haby, riksdagsledamoten för Moderaterna från Göteborg, som efterföljdes av Kerstin Brunnström, regionsråd för socialdemokraterna, samt ordförande för SU. En annan livsberättelse kom från Hediye Kurt, första utländska kvinnliga åklagaren i Västra Götalandsregion, men även Kia Andreasson, ordförande för Miljöpartiet i Göteborg och Ayse Kizildag, doktorand vid Borås Högskola steg fram och inspirerade gästerna med sina berättelser. Mot slutet av programmet tackade Claës Uggla, rådgivare för Plattformen för kreativa idéer och dialog, PKID, talarna med en minnesgåva från Föreningen, vidare lottades ut biobiljetter till fem lyckosamma gäster. Sist men inte minst fick gästerna uppleva smaker från det turkiska köket, som föreningsmedlemmarna med omsorg förberett. Vid 20-snåret lämnade gästerna lokalen en efter en efter att ha tackat för en inspirerande kväll och fin organisation.