Kultur2KULTUR OCH SPRÅKFESTIVALEN 2016

Musik och konst är fantastiska hjälpmedel för att nå ut till så många själar som möjligt eftersom det är ett språk som alla människor i världen delar.  Sedan 8 år tillbaka anordnar Plattformen, Kultur och Språkfestivalen där temat är kulturutbyte.  Syftet med tävlingen är att skapa en gemenskap och samla olika kulturer under ett och samma tak. Tanken är att låta ungdomarna lära känna och ta del av andra kulturer. Genom att skapa en gemensam plattform med sång och musik tror vi att vi kan samla olika människor från vårt mångkulturella samhälle. Därför anordnar vi Språk och Kulturfestivalen, som är en tävling riktade för ungdomar som tycker om sång och musik.

Festivalen har inspirerats ifrån den Internationella Kultur- och Språkfestival som anordnas världen över. Det är en tävling där 2000 ungdomar och 180 länder deltar.

I år arrangeras festivalen den 9 april på Stadsbiblioteket kl. 14.00- 16.30. Tanken är att deltagarna ska sjunga en låt i den kategorin hen valt. Åldersgränsen är 12-17 år.Kulturochsprakfest

Kategorierna är:
1.Svenska
2.Världsspråken

Är du intresserad?
Skicka din ansökan till kultur@plattformen.nu

Kultur och Språkfestivalen arrangeras tillsammans med föreningarna Lära för Livet, Dialogslussen och Föreningen Selma.

Det här programmet stöds av ABF.

Lördag den 9 april 2016

Tid: 14.00-16.30 (Klockan 14.00 börjar utställning och scen programmet börjar kl 14.40)
Plats: Göteborgs Stadsbiblioteket, Hörsalen
Adress: Göta platsen 3, 402 29 Göteborg